Language: NOR | ENG

Markering av flytting i Kongsvinger

Vi markerer flytting til nye lokaler i Strandvegen 3 på vårt desentraliserte studiested i Kongsvinger

Program:

  • 0830: Kaffe
  • 0845: Høgskolen i Innlandet ved rektor Kathrine Skretting
  • 0900: HIK ved styreleder Einar Olav Skogholt
  • 0905: Kongsvinger kommune ved varaordfører Margrethe Haarr
  • 0910: Regionrådet for Kongsvingerregionen ved Ørjan Bue
  • 0915: Ordet fritt
  • 0945: Presse/intervjutid
  • 1000: Omvisning
  • 1030: Enkel bevertning

Med tanke på bevertning mottar vi gjerne en påmelding til hikpost@inn.no

Velkommen!