Language: NOR | ENG

Marie Dahlen Granrud disputerer

4. oktober forsvarer Marie Dahlen Granrud sin doktorgradsavhandling i sykepleie ved Karlstads universitet.

Disputasen foregår i Lagerlöfsalen på Karlstads universitet 4. oktober fra kl 1000. 

Opponent er professor Lisbeth Gravdal Kvarme, Oslo Metropolitan University.

Betygsnemd består av professor Petra Svedberg, Högskolan i Halmstad, docent Maja Söderbäck, Mälardalens högskola og docent Stefan Nilsson, Sahlgrenska akademin

Les mer om Granruds doktorgradsarbeid her