Language: NOR | ENG

Lunsjseminar: Innlandet studerer utlandet

Forskningsgruppe for europeiske og globale studier (EUGlob), sammen med Studentredaksjonen, inviterer til første lunsjseminar om temaer som EUGlob fokuserer på med overskriften "Innlandet studerer utlandet". 

Torsdag 20. februar 2019 kl. 1130-13.

Sted: Drotten v/kantina på Lillehammer.

Tema: EØS-JUSS OG POLITIKK

EØS-avtalen ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft i 1994, etter at Norge sa nei til å bli EU-medlem. Avtalen gjør Norge til full deltaker av EUs indre marked med unntak av jordbruk og fiske. Vi har etter dette tatt inn over 10.000 direktiver og forordninger i norsk rett og administrativ praksis.

NAV-skandalen avslørte at EØS-rettens overordnede posisjon i forhold til norsk rett på viktige områder var misforstått. Dette første lunsjseminaret tar for seg EØS-juss og politikk.

Korte innledninger ved:

  • Noralv Veggeland, professor i offentlig politikk
  • Torunn Elise Kvisberg, professor i rettsvitenskap
  • Lorentz Stavrum,førsteamanuensis, høyesterettsadvokat

Ordstyrer er Ole Gunnar Austvik, professor i politisk økonomi
Spørsmål og kommentarer fra salen.
Enkel bevertning.

Alle er velkommen!

Link EuGlob:   https://www.inn.no/forskning/forskningsomraader/politikk-og-samfunn/europeiske-og-globale-studier