Language: NOR | ENG

Living lab på Evenstad

Mandag til torsdag i uke 10 vil vi arrangere Living Lab på HINN på Evenstad med interessante foredrag og workshops hver dag.

Bakrunnen er at Evenstad med sitt nybygg Annes hus er inkludert i SINTEF og NTNUs store prosjekt FME ZEN. Prosjektet skal bidra med å utvikle «bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser».

Det blir gratis lunsj til alle som deltar!