Language: NOR | ENG

Lektor Fjords minneforelesning med Tormod Heier

Årets foreleser er Tormod Heier, oberstløytnant og professor i statsvitenskap ved Forsvarets høgskole. Hans foredrag har tittelen "Et farligere Norge?" 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er enkel servering og mingling for alle som vil delta utenfor auditorium C på Lillehammer fra klokka 16:45.