Language: NOR | ENG

Lektor Fjords minneforelesning

Lektor Fjords minneforelesning med professor Stein Tønnessons forelesning «Hvordan blir verden med Donald Trump?». Forelesning varer fra kl. 1915 - 2000, etterfulgt av spørsmål og kommentarer.

Sted: Auditorium C, Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Forelesningen er åpen for alle. Gratis inngang.

Les mer om arrangementet