Language: NOR | ENG

Lansering: Helsekompetanserapport, del 2

For første gang er helsekompetansen i den norske befolkningen kartlagt i en stor, representativ undersøkelse. Det er Helsedirektoratet, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og OsloMet som har gjennomført kartleggingen på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

I januar kom første del av rapporten - nå kommer del 2. 

Med i arbeidet fra høgskolen er førsteamanuensis Hanne Søberg Finbråten.

Fredag 11 .juni kl. 12 lanseres den nye delen av rapporten. Denne gangen er det resultater basert på datamateriale fra fem innvandrerpopulasjoner som legges frem.

Dekan Ingrid Guldvik og Hanne Søberg Finbråten skal ha innlegg i forbindelse med fremleggingen.

Her er lenke til arrangementet: Helsekompetanserapport, lansering av del 2 

 

Foreløpig program:

 • Velkommen v/ Nina Waaler, prorektor OsloMet (5 min)
 • Åpningstale v/ Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (5 min)
 • Innlegg fra sentral ledelse (ICC) for den internasjonale studien av befolkningers helsekompetanse (M-POHL) v/ Jürgen Pelikan, professor em. (University of Vienna), PhD, Director WHO-CC Health Promotion in Hospitals and Health Care, Gesundheit Österreich GmbH (5 min)
 • Innlegg v/ Ingrid Guldvik, dekan for Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet (5 min)
 • Innlegg v/ Øyvind Giæver, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet (5 min)
 • Presentasjon av Befolkningens helsekompetanse, rapport del II (ca. 60 min)
  • Christopher Le, HLS19-prosjektleder, Helsedirektoratet
  • Øystein Guttersrud, HLS19-forskerteam, førsteamanuensis ved OsloMet og Universitetet i Oslo 
  • Hanne Søberg Finbråten, HLS19-forskerteam, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet
  • Pål Joranger, HLS19-affiliert, førsteamanuensis ved OsloMet
  • Kjell Sverre Pettersen, HLS19-forskningsleder, professor ved OsloMet
 • Kommentar fra Kristine Sørensen, ph.d, International Health Literacy Association og Global Health Literacy Academy (5 min)
 • Paneldebatt om funn i rapporten (30 min)

Ordstyrer er Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet.