Language: NOR | ENG

Lansering av veileder for omstilling

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) lanserer Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold på et seminar ved Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar, 27. januar.

Sted: Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar auditorium 3 (hovedbygningen) kl 1000-1100

For mer informasjon og program klikk her