Kvalitetskonferansen 2019

Kvalitetskonferansen 2019 går av stabelen i auditorium 1 på HINN Hamar. Tema for årets konferanse er studentaktiv forskning og forskningsbasert undervisning.

Les mer om konferansen