Language: NOR | ENG

Ph.d.-kurs om forskningsformidling

Har du lyst til å lære hvordan du på best mulig måte kan formidle forskningsresultater på en kort og presis måte?  I Ph.d.-kurset - Forskningsformidling med vekt på audiovisuelle medier  får du trening i å takle intervjusituasjon foran kamera med pågående journalister, og du får anledning til å lage en kort videofortelling om eget forskningsprosjekt.

Kurset benytter så vel forelesninger som gruppesamtaler og praktiske øvelser.

Påmelding

https://docs.google.com/forms/d/1raRBvDDUc7mEPT-PHYgm26Hr2II4BZsq40Rd1r_r5DY/edit

Kurset er gratis, men deltakere må selv dekke utgifter til kost og losji.

Søknadsfrist: 2. september 2020.

Merk at det er fortløpende opptak, og en begrensning på 12 plasser.