Language: NOR | ENG

Kunnskapskonferansen i Kongsvinger

Årets Kunnskapskonferanse i Kongsvinger vil ha innlegg tilknyttet fagfeltene “Digital ledelse og business analytics” og “bærekraft". 

Blant gjestene er professor Thomas Hylland Eriksen. Hans tema er veien videre etter pandemien: Hva har vi lært? Kan pandemien i ettertid vise seg å ha markert startskuddet for en smidigere, mer fleksibel og grønnere verden, og i så fall hvordan?

Konferansen blir en hybrid der 40 deltagere kan møte fysisk og et ubegrenset antall kan delta digitalt.

Her vil det være “førstemann til mølla”-prinsippet på de fysiske plassene! 

Skulle du oppleve at de fysiske plassene er fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste ved å kontakte oss på  hikpost@inn.no

FB-Toppbanner-Kunnskapskonferansen-Hjemmeside