Language: NOR | ENG

Konferanse: Nytt innen svømmeopplæringen

Invitasjon til dagskonferanse om

NYTT INNEN SVØMMEOPPLÆRINGEN 1.-4. TRINN, Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar 18. september kl. 0900, auditorium 2.

Ved skolestart høsten 2017 innføres det en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. Ferdighetsprøven består av syv øvelser. Innføringen av ferdighetsprøven innebærer et økt fokus på begynneropplæringen i svømming i skolen og et behov for kompetanseheving. På denne bakgrunn arrangerer Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, en dagskonferanse knyttet til regjeringens satsing på bedre svømmeopplæring i grunnskolen. Målgruppen for arrangementet er lærere, rektorer, lokale skolemyndigheter, studenter og lokale frivillige organisasjoner.

Sted: Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, mandag 18. september kl. 09:00 i auditorium 2.

Dagskonferansen består av to bolker, en teoretisk i auditorium og en praktisk i vann. 

Den teoretiske bolken varer fram til lunsj og inneholder:

-Informasjon om den nye ferdighetsprøven

-Lokale skolemyndigheters rolle

-Ny svømmeportal:  www.svommedyktig.no

-Kjennetegn ved didaktisk gode svømmeopplegg; konkrete eksempler

 

Bolken etter lunsj består av vannaktiviteter for begynneropplæring i svømming. Hver kursdeltaker velger da blant disse tre oppleggene:

-Svømmeopplæring utendørs; sikkerhet og praktiske øvelser (utendørs ved Koigen. Du kan låne våtdrakt av Høgskolen, men ta gjerne med egen om du har)

-Svømmeopplæring for funksjonshemmede barn (innendørs i bassenget på Høgskolen)

-Rollen som hjelpelærer/ tilsyn ved svømmeopplæring; hvordan utnytte hjelpelæreren/ tilsynet sine ressurser best mulig? (innendørs i bassenget på Ankerskogen)

 

De praktiske bolkene avsluttes kl.14. Deretter kan de som ønsker det gjennomføre praktisk livredningsprøve innendørs (dette gjelder også de som har deltatt på utendørsopplegget).

Som kjent kreves årlig praktisk livredningsprøve for svømmelærere og for dem som er hjelpelærer/tilsyn; les mer om dette  her .

Påmeldingsfrist er 12. september , påmelding skjer ved å sende mail til  ingrid.groseth@inn.no

Husk å gi beskjed om hvilket av de tre praktiske oppleggene du ønsker å delta på.

Konferansen er gratis og det serveres en enkel lunsj. Husk å ta med badetøy og håndkle.

Vel møtt den 18. september!

Kontaktperson Geir Vegge,  geir.vegge@inn.no