Language: NOR | ENG

Konferanse: Arbeidslivsinnretning av norskopplæringen

Velkommen til konferanse ved Høgskolen I Innlandet, Campus Hamar 28. - 29. mars 2017 om Arbeidslivsinnretning av norskopplæringen for voksne innvandrere – muligheter og utfordringer.

Les mer om konferansen