Language: NOR | ENG

Kjønnsseminar

Høgskolen i Innlandet inviterer til seminar med tema "Kjønn i skolen og i barne- og ungdomspsykiatrien" mandag 14. oktober.

Seminaret arrangeres på Høgskolen i Innlandet studiested Lillehammer (Storhove) med start kl 1615 til ca kl 2000

Før seminaret arrangeres to eksamenssamtaler om dette aktuelle temaet i klasserom S217 i bygget Sørhove

Se program og mer informasjon her

Kontaktperson:  Birgit Nordtug