Language: NOR | ENG

Karrieredag for jordbruksfag

Studentrådet på HINN Blæstad inviterer til karrieredag hvor det kommer mange store landbruksaktører og holder stand og foredrag. Aktører som kommer er bla. Tine, Nortura, Felleskjøpet, Strand Unikorn, Tyr og Geno med flere.

Hensikten med karrieredagen er å knytte relasjoner mellom potensielt fremtidige arbeidsgivere innen landbruksnæringen og de fremtidige aktuelle arbeidstakerne. Karrieredagen viser hva slags muligheter man har etter endt utdanning på HINN Blæstad, i landbruket generelt og hva vi tilbyr på HINN Blæstad. Les mer om vårt studietilbud på Blæstad

Videre vil det være mulighet for faglig diskusjon der man kan utveksle ideer og meninger rundt landbruksrelaterte temaer.

Arrangementet er gratis og det blir lett matservering.

Les mer om arrangementet