Language: NOR | ENG

Per Ivar Kvammen 70 år - jubileumsseminar

Per Ivar Kvammen, dosent i realfagenes didaktikk, blir 70 år 25.april. I den anledning arrangeres det et seminar hvor Per Ivar skal hylles og feires.

Per Ivar har arbeidet som lærerutdanner ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, siden 1976. I denne lange perioden har han vært en sentral person i lærerutdanningen i Hedmark, i naturfagmiljøet ved egen institusjon, og også i det nasjonale lærerutdanningsmiljøet. Vi benytter derfor anledningen til å gjøre ære på Per Ivar og den store innsatsen som han har lagt ned, gjennom et seminar hvor vi hyller og feirer Per Ivar. Vi håper at mange vil delta!

Tid og sted: 25. april kl. 09:15 - 15:00, auditorium 3

Velkommen!