Language: NOR | ENG

Internasjonaliseringskonferansen 2017

Internasjonaliseringskonferansen 2017 blir arrangert i Oslo 15. og 16. mars 2017. Internasjonaliseringskonferansen er den mest sentrale møteplassen for alle som jobber med internasjonalisering innen høyere utdanning i Norge. I 2017 arrangeres konferansen for sjette gang.

Tema for årets konferanse: Grenseløs utdannelse

For påmelding, program og mer informasjon:  siu.no/ik17

Påmeldingsfrist: 1. mars 2017

Konferansen går over to dager. På programmet finner vi blant andre:

  • Dr. Ursula Brinkmann, Intercultultural Business Improvement – How do students improve their intercultural competences?
  • Dr. Fabian Zuleeg, Chief Executive ved European Policy Centre – Europe at a crossroads – polarised and divided or towards more solidarity, openness and cooperation?
  • Curt Rice og Mari Sundli Tveit, rektorer ved HiOA og NMBU – We gotta get out of this place
  • Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet – Internasjonalisering som virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning

Konferansen retter seg mot alle ansatte på norske høyere utdanningsinstitusjoner som har oppgaver knyttet til internasjonalt samarbeid.  Vi oppfordrer særlig ledelsesnivåene og fagmiljøene ved norske læresteder til å delta på Internasjonaliseringskonferansen for å bli oppdatert på mulighetene for internasjonalt samarbeid og delta i debattene.

IK17arrangeres av SIU i samarbeid med HiOA og NMBU, samt utdanningssektoren i Norge for øvrig. HiOA er vertskap for konferansen.

Velkommen til inspirerende og nyttige internasjonaliseringsdager i Oslo 15.-16. mars 2017!