Language: NOR | ENG

Internasjonale relasjoner - gjesteforelesning

Alfredo-Zamudio-Nansen-Fredssenter-2

Onsdag 07.02 0915 – 1200, Biohus 2, rom 113. Daglig leder Nansen fredssenter, Alfredo Zamudio, gjesteforeleser på Internasjonale Relasjoner.

Alfredo Zamudio er invitert til å snakke om hvordan IGOer (Statlige aktører) og NGOer (frivillige organisasjoner) jobber hver for seg og også samhandler i felt.

Zamudio er i dag daglig leder av Nansen Fredssenter på Lillehammer, men har lang fartstid som medarbeider og leder av arbeid med flytninger og for fred i ulike land og på ulike kontinenter.

Før han tiltrådte sin nåværende stilling på Nansen Fredssenter var han direktør for Flyktninghjelpens Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) i Genève. Alfredo kom til Norge som Chilensk flyktning i 1976. Hans personlige historie er en av åtte som presenteres på den nyåpnede utstillingen «Flukt» på Glomdalsmuseet, Elverum.