Language: NOR | ENG

Ingvild Bjerkeland disputerer

Stipendiat Ingvild Bjerkeland disputerer for sin doktorgrad på NTNU i Tronheim med en avhandling om hva regionaliseringen av filmpolitikken har betydd for norsk film.

Les mer om avhandlingen og disputasen

Prøveforelesning kl. 1015 samme sted.