Language: NOR | ENG

Informasjon frå Bond University i Australia

Ein representant frå Bond University i Australia kjem til rom i V21 på HINN Lillehammer for å snakke om mogelegheiter for utveksling. Ope for alle studentar.

Hugs søknadsfristen 15. februar for utveksling hausten 2019

Les meir om utveksling ved Bond University