Language: NOR | ENG

Informasjon fra Queensland University of Technology

En representant fra Queensland University of Technology i Australia kommer til rom V-20 på HINN Lillehammer for å informere om studentutvekslingsmulighetene der.