Language: NOR | ENG

Idrettsseminaret 2019

Sammen med Høgskolen i Innlandet (INN) og Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap Nettverk og Nytenkning (SPINN), har Elverum Idrettsråd gleden av å invitere alle våre klubbmedlemmer, ledere, trenere, lagledere, styremedlemmer og ellers alle som måtte ha interesse til årets idrettsseminar.

Årets tema:

«Felles verdier mellom skole, utdanning og idrett?»

Seminaret gjennomføres torsdag 14. november 2019, kl. 18:00-21:00 Terningen Arena (Auditorium 2)

Program:

18:00 Åpning og velkomst
18:05 Innledning v/leder i Elverum Idrettsråd – Idrettens samfunnsrolle

Del I:
18:15 Skolens verdigrunnlag v/Tord Arnesen, Elverum kommune
18:30 Verdigrunnlag i idrett og skole v/Tor Solbakken, INN/SPINN
18:45 SFO i Elverumsskolen v/Sigurd Pettersen, INN/SPINN
19:00 Verdigrunnlaget til Elverum Fotball v/Stian Aasen, Elv. Fotball
19:15 Pause

Del II:
19:30 Gruppediskusjon – gruppene blir tilfeldig sammensatt og diskuterer konkrete forhold med bakgrunn i seminarets tema og innledningsforedragene.
20:00 Kort presentasjon fra gruppenes funn – enkelte grupper presenterer resultatene fra diskusjonene
20:20 Pause

Del III:
20:30 Plenumsdiskusjon – Idrettsseminaret åpner for plenumsdiskusjon knyttet til relevante
forhold som har fremkommet i løpet av kvelden.
20:55 Oppsummering og avslutning.

Påmelding: På mail til – iensrud@gmail.com Påmeldingsfrist: 11. november!

Arrangementet er gratis – enkel servering. Velkommen!