Language: NOR | ENG

Hvordan ville Norge og verden vært uten Luther?

Vi inviterer til arrangementet " Hvordan ville Norge og verden vært uten Luther?" i auditorium C på Høgskolen i Innlandet i Lillehammer. Gratis inngang!

I forbindelse med 500-års markeringen for den lutherske reformasjonen i år er det grunn til å se nærmere på hva den har betydd for oss i dag. Er det noen sammenheng mellom reformasjonstidens ideer og det moderne norske velferdssamfunnet? Enn videre; hva har reformasjonen betydd for land i andre deler av verden som har hatt påvirkning fra protestantisk kristendom gjennom misjon og bistandsarbeid? Dette er tema i programmet på dette folkemøtet. Det blir også en markering av 150-årsdagen for Lars Skrefsruds etablering av Santalmisjonen, som i dag er del av Normisjon.

Samarbeidspartnere: Utvalget for Samarbeid menighet og misjon i Hamar bispedømme, Studentsamskipnaden i Innlandet og Høgskolen i Innlandet.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2017