Language: NOR | ENG

Hva er skolens oppdrag i dag?

Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, samarbeider med Steinerskolen på Hedemarken om et symposium om bærekraft og livsmestring.

 

Panelsamtale «Hva er skolens oppdrag i dag?»                                                                       

Tidspunkt: Torsdag 14. november kl. 16.00 – 19.00                                                               

Sted: Auditorium 1. Høgskolen i Innlandet, Hamar.

Kontaktperson: Anne Marit Bårdseth, Steinerskolen på Hedemarken. Telefon: 92 66 41 96

 

Et panel med fagpersoner fra klima og miljø, psykisk helse og skole vil diskutere temaet «Hva er skolens oppdrag i dag?» knyttet til bærekraft og livsmestring. Spørsmål som skal debatteres er hvordan skolen kan ruste elevene til å mestre livene sine, og hvilke kompetanser og ferdigheter barn og unge trenger for å løse utfordringer de står ovenfor akkurat nå, både på det personlige plan og globalt. De unge opplever et klima i rask endring som truer livsgrunnlaget vårt, og krever omstilling og bærekraftige løsninger på alle samfunnsområder. Samtidig viser undersøkelser at mange barn og unge sliter psykisk. Depresjon og angst er de vanligste plagene, og et økende antall elever forteller om stress, press og prestasjonsjag.

 

Panelet består av:

Frode Barkved, høyskolelektor pedagogikk og samfunnsfag, Rudolf Steinerhøyskolen.

Markus Refsdal, skoleelev, leder av Hedmarken Natur og Ungdom.

Judith Svedjan Klein, doktorgradsstipendiat på utdanning for bærekraftig utvikling, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, ved Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL), Høgskolen i Innlandet.

Ann-Cathrin Faldet, førsteamanuensis, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet.

Geir Helge Roaas, overlege ved Oslo Universitetssykehus, leder for Front-team ungdom i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling.

Anne-Mette Stabel, førsteamanuensis pedagogikk, samfunnsfag og norsk, Rudolf Steinerhøyskolen.

Møteleder: Vilde Stabel, landskapsarkitekt og steinerskolelærer på ungdomstrinnet.

Kontaktperson: Anne Marit Bårdseth, Steinerskolen på Hedemarken. Telefon: 92 66 41 96

Program:

16.00: Velkomst. Steinerskolens 7. klasse fløyteorkester. Kort presentasjon av deltagerne

16.10: Innlegg fra panelet

17.00: Kort pause

17.10: Samtale og dialog mellom deltagerne

17.55: Pause med forfriskninger

18.15: Spørsmål fra salen

18.45: Oppsummering og avsluttende kommentarer fra panelet

18.55: Avslutning.

19.00: Slutt