Language: NOR | ENG

Hva er skolens oppdrag i dag?

Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, samarbeider med Steinerskolen på Hedemarken om et symposium om bærekraft og livsmestring.

 

Tidspunkt: Torsdag 14. november kl. 16.00 – 19.00  
Sted: Auditorium 1. Høgskolen i Innlandet, Hamar.

Et panel med fagpersoner fra klima og miljø, psykisk helse og skole vil diskutere temaet «Hva er skolens oppdrag i dag?» knyttet til bærekraft og livsmestring.

Spørsmål som skal debatteres er hvordan skolen kan ruste elevene til å mestre livene sine, og hvilke kompetanser og ferdigheter barn og unge trenger for å løse utfordringer de står ovenfor akkurat nå, både på det personlige plan og globalt. De unge opplever et klima i rask endring som truer livsgrunnlaget vårt, og krever omstilling og bærekraftige løsninger på alle samfunnsområder. Samtidig viser undersøkelser at mange barn og unge sliter psykisk. Depresjon og angst er de vanligste plagene, og et økende antall elever forteller om stress, press og prestasjonsjag.

Panelet består av:

Frode Barkved, høyskolelektor pedagogikk og samfunnsfag, Rudolf Steinerhøyskolen.
Markus Refsdal, skoleelev, leder av Hedmarken Natur og Ungdom.
Bente Knippa Vestad, rådgiver, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL), Høgskolen i Innlandet.
Ann-Cathrin Faldet, førsteamanuensis, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet.
Adrian Lorentsson, Creative Consultant, tidligere leder Mental Helse Ungdom.
Anne-Mette Stabel, førsteamanuensis pedagogikk, samfunnsfag og norsk, Rudolf Steinerhøyskolen.

Møteleder: Vilde Stabel, landskapsarkitekt og steinerskolelærer på ungdomstrinnet.

Kontaktperson: Anne Marit Bårdseth, Steinerskolen på Hedemarken. Telefon: 92 66 41 96