Language: NOR | ENG

Den 11. nasjonale Helserettskonferansen

Den nasjonale helserettskonferansen på Lillehammer arrangeres for 11. gang på Lillehammer Hotel. Denne gang med hovedtema «Helseforetaksmodellen og pasientrettigheter i spesialist- og kommunehelsetjenesten». Representanter fra Kvinnslandutvalget vil redegjøre for sin innstilling. Kvinnslandutvalget har hatt som mandat å vurdere ulike organisasjonsmodeller for sykehus, herunder alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til sykehusene.

Arrangør av konferansen er Høgskolen i Innlandet.

Les mer på http://konferanser.hil.no/helserett2017/