Language: NOR | ENG

Gjesteforelesning om islamsk rett og kultur

Den kurdiske advokaten Dillnia Karbasian gjesteforeleser i auditorium G på HINN Lillehammer fom islams rett og kultur med hovedvekt på kvinners rettsstilling.

Foredraget vil være av interesse for alle som ønsker en nærmere innføring i islamsk kultur og rettstradisjon, og spesielt nyttig for forståelse av kvinnerettslige og familierettlige spørsmål.

Foredraget er på norsk og alle er velkomne!

Les mer om Dillnia Karbasian