Language: NOR | ENG

Gjesteforeleser om markedsføring

Markedssjefene Unn-Elisabeth Tofthagen fra Gausdal Landhandleri og Thomas Sjue fra Austmann Bryggeri gjesteforeleser i auditorium A på HINN i Lillehammer om sine erfaringer med eksempler fra henholdsvis Gausdal Landhandleri og Austmann bryggeri.

Forelesningen er primært for studentene i markedsføring, men åpen for alle interesserte!