Language: NOR | ENG

Gjesteforeleser Frank Müller om "Mixed methods"

Frank Müller fra Universitetet i Bremen holder gjesteforelesningen "Mixed Methods as a way to address respondents diversity in educational research". Forelesningen er åpen for alle interesserte og vil bli holdt på engelsk.

Müller er invitert av Forskningssenter for barn og unges kompetanseutvikling (BUK)

Les mer om forelesningen