Language: NOR | ENG

Fylkesmannens ansvar og rolle i beredskapsarbeidet

Tirsdag 26. november inviterer Høgskolen i Innlandet til frokostseminar med tema; Fylkesmannens ansvar og rolle i beredskapsarbeidet.

 

Seminaret arrangeres i Terningen Arena, auditorium 5, kl 08.00 til 11.00.

I tillegg til å høre fra Fylkesmannen i Innlandet, Knut Storberget, og hans betraktninger rundt beredskapsarbeid i et stort fylke med mange kommuner, holder også assisterende rådmann i Elverum kommune, Aasmund Hagen, innlegg om beredskap sett fra kommuneperspektivet. 

Ønsker du å delta kan du melde deg på her:  https://nettskjema.no/a/frokostseminar

Høgskolen i Innlandet v. fakultetet for økonomi- og samfunnsvitenskap er nasjonalt ledende når det gjelder høyere utdanning på fagområde samfunnssikkerhet og beredskap. Elverum og Åmot kommune, som forsvarskommuner, er høgskolens samarbeidsparter knyttet til prosjektet; Sivilt-militært kompetansesamarbeid.

Det er nedsatt ei gruppe på tvers av de to fakultetene for helse- og sosialvitenskap og økonomi- og samfunnsvitenskap som skal arbeide for å styrke kompetanse, samarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fagfeltet innen krise, beredskap og samfunnssikkerhet. Et av tiltakene i så måte er å arrangere frokostseminar med ulike temaer.