Language: NOR | ENG

Forskningslunsj: Folkehelse

Høgskolen i Innlandet har sammen med  Sykehuset Innlandet og  NTNU satt i gang webinarserien «Forskningslunsj». Der blir forskere invitert til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår på de tre institusjonene.

GRATIS faglig påfyll sammen med matpakka! 

MELD DEG PÅ DAGENS FORSKNINGSLUNSJ HER!

Miranda er professor i folkehelse ved HINN, og har tidligere jobbet 10 år som instituttleder ved University of Chester. Hun er interessert i livene til barn og unge, og hvordan skole og fysisk aktivitet påvirker den mentale helsen. I tillegg har Miranda jobbet mye med brukerinvolvering, spesielt hos marginaliserte grupper for å utforme gode støtteordninger.