Language: NOR | ENG

Forskningslunsj: Medikamentadministrering

Høgskolen i Innlandet har sammen med  Sykehuset Innlandet og  NTNU satt i gang webinarserien «Forskningslunsj». Der blir forskere invitert til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår på de tre institusjonene.

GRATIS faglig påfyll sammen med matpakka! 

  • I dette webinaret 19. august vil Anne Vifladt fra NTNU fortelle om Teamtrening for å støtte medikamentadministrering innen ambulansetjenesten – et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet HF og Institutt for helsevitenskap i Gjøvik. 

MELD DEG PÅ DAGENS FORSKNINGSLUNSJ HER!

Anne jobber som førsteamanuensis ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, NTNU. Hun er utdannet anestesisykepleier, med en mastergrad i helseinformatikk, og doktorgrad innen området pasientsikkerhetskultur ved sykehus. Hennes forskningsområder er pasientsikkerhetskultur, arbeidsmiljø, teamarbeid og medikamentadministrering.