Language: NOR | ENG

Forskningslunsj: Alderdom

Høgskolen i Innlandet har sammen med  Sykehuset Innlandet og  NTNU satt i gang webinarserien «Forskningslunsj». Der blir forskere invitert til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår på de tre institusjonene.

GRATIS faglig påfyll sammen med matpakka!

MELD DEG PÅ DAGENS FORSKNINGSLUNSJ HER!

Sverre er forskningsleder og Bjørn er postdok ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet. Senteret har som mål å knytte forskning og forskere som arbeider med eldre sårbare pasienter tettere sammen. To av prosjektene i porteføljen presenteres ved Sverre og Bjørn.