Language: NOR | ENG

Forskningskonferanse i helse og sosialvitenskap

Innlandets forskningskonferanse i helse og sosialvitenskap arrangeres i et samarbeid mellom Høgskolen Innlandet, NTNU Gjøvik og Sykehuset Innlandet. Vertskapet for konferansen veksler, og i år er arrangementet lagt til HINN, Terningen Arena Elverum.

Les mer om konferansen

Konferansen inngår som en del av Forskningsdagene 2019.