Language: NOR | ENG

Forskningsdagene: Storfe på skogsbeite

Vi inviterer til foredrag om « Storfe på skogsbeite» på Høgskolen i Innlandet på Blæstad. Gratis inngang!   

Foredrag av stipendiat Morten Tofastrud om habitatvalg og beiteatferd hos kjøttfe på skogsbeite og disse faktorenes betydning for dyras tilvekst i beiteperioden.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2017