Language: NOR | ENG

Forskningsdagene: "Fra Mjøsaksjonen til mikroplast"

Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar

Rent vann i Mjøsa er svært viktig for en rekke brukerinteresser, både i innlandsfylkene og nedstrøms innsjøen. Men rent vann er ingen selvfølge! Lurer du på hvordan det står til med Mjøsa, bør du være med når ekspertene fra NIVA gir oss et innblikk i utviklingen av miljøtilstanden fra 1970-tallet og fram til i dag.  Påmelding her.

Samarbeidspartner:  NITO Hedmark

Les mer om arrangementet her