Language: NOR | ENG

Forskningsdagene: Forskerkamp på Cafe Stift

Cafe Stift i Lillehammer

Vi inviterer til en uhøytidelig formidlingskonkurranse hvor publikum sammen med en fagjury stemmer fra Innlandets beste formidler blant 10 doktorgradsstipendiater fra Høgskolen i Innlandet.

Stipendiatene får hver seg 4 minutter til å presentere sin forskning på en lettfattelig og underholdende måte. Konferansierer er Knut-Øyvind Hagen kjent fra NRK.

Samarbeidspartner:  Café Stift