Language: NOR | ENG

Forskningsdagene: Ansvarlig velvære

Vi inviterer til arrangementet " Ansvarlig velvære - innspill fra beboere i europeiske økolandsbyer" på Litteraturhus Lillehammer. Gratis inngang!

Forsker Anne Bregnballe har intervjuet beboere i europeiske økolandsbyer i årene 2014 - 2016 og inviterer til samtale og diskusjon rundt spørsmålene hva som får mennesker til å bosette seg i en økolandsby? Hvordan utfordrer deres verdier dominerende oppfatninger av et godt liv og et godt samfunn? Og kan dette være viktige innspill i offentlighet og politikk?

Samarbeidspartnere: Litteraturhus Lillehammer og Høgskolen i Innlandet

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2017