Language: NOR | ENG

Forskningsdagene: "Å lese på nett"

Fagforedrag om godt lesemiljø skaper gode lesere, på Prøysenhuset

"Å finne fram til informasjonen, og ikke minst å vurdere både innholdet og hvem som står bak en nettside, er en viktig del av lesingen på nett. Man langt fra alle behersker dette.", sier Tove S. Frønes ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun snakker om lesing, kildevurdering og dybdelæring. Etter foredraget blir det gruppearbeid og erfaringsdeling. Foredraget er knyttet til "Prosjekt lesestimulering" i Ringsaker, men er åpent for alle.

Arrangør:  Ringsaker bibliotek

Les mer om arrangementet her