Language: NOR | ENG

Forelesning: Om beslutninger og tiltak i barnevernet

Øyvind Christiansen

Under kick-off konferansen for forskningsprosjektetet "Decisions and Justification in Child Protection Services" i auditorium H på HINN Lillehammer, inviteres alle interesserte til foredraget "Beslutninger og tiltak i barnevernet" av Øivind Christiansen fra NORCE (Norwegian Research Centre AS).

Christiansen er også forsker ll ved RKBU Vest- Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Research Vest. Han skrev sin doktorgrad ved Universitetet i bergen om " Når barn plasseres utenfor hjemmet: beslutninger, forløp og relasjoner. Under barnevernets (ved)tak".

Videre har han forsket på Barnevernets undersøkelsesarbeid om hjelpetiltak publisert i " Hjelpetiltak i barnevernet - en kunnskapsstatus".

I samarbeid med Bente Heggem Kojan er han redaktør for boka « Beslutninger i Barnevernet», som er en forskningsbasert antologi som belyser kompleksiteten i barneverntjenestens beslutnings- og tiltaksystem. Denne boka er pensum på mange bachelorstudier, videreutdanninger og masterstudier. Han er kort sagt en svært kunnskapsrik og erfaren forsker som formidler oppdatert kunnskap om barnevernstjenestens mange utfordringer.