Language: NOR | ENG

Fagdag tverrprofesjonelt samarbeid

Studiene innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie inviterer til paneldebatt og fagmesse om "Tverrprofesjonelt samarbeid i skolen – forebygging av mobbing" på Lillehammer.

Les mer om arrangementet