Language: NOR | ENG

Fagdag - Læring i en digital tid

Høgskolen i Innlandet inviterer i samarbeid med Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune til fagdag om bruk av IKT i læring.

Tema for årets fagdag er Læring i en digital tid
Dette er den årlige fagdagen for lærere i grunnskolen, videregående skole og høgskolen.

Les mer om fagdagen