Language: NOR | ENG

Erik Hagaseth Haug disputerer

Erik Hagaseth Haug disputerer for graden ph.d. 9. juni 2017 kl. 1215 i Festsalen i Gamlebygget på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer innenfor doktorgradsprogrammet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)

Prøveforelesning holdes samme sted kl. 1015 over oppgitt tema «Hvordan håndteres dilemmaer relatert til ulike interessenters forståelse av «god karriereveiledning» i praksisfelt, forskning og utdanning?»

Les mer om disputasen