Language: NOR | ENG

Erfaringsseminar KfK naturfag

Konferanse på Hamar 3.– 4. april 2017: Erfaringsutveksling for fagpersoner i UH- institusjonene som tilbyr videreutdanning i naturfag i strategien Kompetansen for kvalitet

Målgruppe: Alle som underviser i videreutdanning: Kompetanse for kvalitet, i naturfag.

Hovedmål: Erfaringsutveksling fra undervisning på Kompetanse for kvalitet i naturfag.

Les mer på konferansesiden