Language: NOR | ENG

EndNote - viderekomne

Sted: Auditorium 3

I kurset for viderekomne lærer du å:

  • Organisere referanser
  • Bruk av PDF-leser i Endnote
  • Korrektur av referanser
  • Dele referanser med andre

Vi ber om at du installerer programmet på egen maskin før kursstart, samt laster ned norsk APA-stil. Se  bibliotekets nettside for mer informasjon om tilgang og installering av EndNote.

Bør du bruke EndNote?

Det er frivillig å ta i bruk EndNote. Som med alle program må det settes av tid til å lære programmet. Du bør ha elementære ferdigheter i Windows/Mac og Word, kunne laste ned og installere filer på egen maskin, ta sikkerhetskopi etc.

Du bør kjenne til reglene for  god referanseteknikk og kunne bruke APA-stilen for henvisninger og referanser.

Påmelding.