Language: NOR | ENG

EndNote - introduksjonskurs

Åpent for alle studenter og ansatte
Sted: Zoom
Kursholder: Per S. Refseth, universitetsbibliotekar 

I introduksjonskurset lærer du å:

  • Importere referanser fra Oria og andre databaser
  • Bruke referansene i et Word-dokument
  • Lage litteraturlister i APA-stil

Vi ber om at du installerer programmet på egen maskin før kursstart, samt laster ned norsk APA-stil. Se  bibliotekets nettside for mer informasjon om tilgang og installering av EndNote.

Bør du bruke EndNote?

Det er frivillig å ta i bruk EndNote. Som med alle program må det settes av tid til å lære programmet. Du bør ha elementære ferdigheter i Windows/Mac og Word, kunne laste ned og installere filer på egen maskin, ta sikkerhetskopi etc.

Du bør kjenne til reglene for  god referanseteknikk og kunne bruke APA-stilen for henvisninger og referanser.

Påmelding.

På kursdagen klikk deg inn her for å delta:  https://inn.zoom.us/j/69498915984