Language: NOR | ENG

Digitalt distriktspolitisk fagseminar

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap inviterer til digitalt distriktspolitisk fagseminar 10. desember.

Bakgrunnen for seminaret er at to regjeringsoppnevnte distriktsutvalg rapporterer i løpet av høsten 2020. Distriktsnæringsutvalget har allerede kommet med sin rapport (NOU 2020: 12 ). Det andre utvalget, Demografiutvalget, rapporterer etter planen 1. desember.

På seminaret vil utvalgsmedlem Hanne Alstrup Velure legge fram Distriktsnæringsutvalgets innstilling, og leder for demografiutvalget, Victor Normann, vil legge fram dette utvalgets rapport.Seminaret vil ha både faglige og politiske innledninger i etterkant av presentasjonen av rapportene. Faglig vil utvalgsinnstillingene bli drøftet i lys av nyere teori om regional utvikling og i lys av tidligere analyser av det distriktspolitiske problemet.

Det nærmer seg stortingsvalg og partienes utkast til program for distriktspolitikken ligger ute til høring og vil bli analysert i lys av utvalgsinnstillingenes forslag til tiltak.Tidsrammen for seminaret er ca. fra kl. 12.30 til 17.00

Seminaret er åpent for alle, og du kan følge det via Zoom på denne lenken :. https://inn.zoom.us/j/63145275577.. .

Hvis du må fylle inn passcode: 647935

Distriktsnæringsutvalgets rapport:  https://www.regjeringen.no/.../dok.../nou-2020-12/id2776843/

Demografiutvalgets rapport:  https://www.regjeringen.no/.../dok.../nou-2020-15/id2788079/Program

Program

Distriktspolitisk seminar12.30 – 12.45.
Åpning, Dekan Peer Jacob Svenkerud (eventuelt også fra ordstyrer på seminaret)12.45 – 13.15.
Utvalgsmedlem Hanne Alstrup Velure:. Legger fram «Distriktsnæringsutvalgets» rapport (NOU 2020 : 12)13.15 – 13.30.
Professor Emeritus Håvard Teigen: Forstår vi betre distriktsnæringslivet nå?13.30-13.45: Pause13.45 – 14.15.
Utvalgsleder Victor Normann: Legger fram «Demografiutvalgets» rapport. (NOU - - -??)14.15 – 14.30.
Professor Ulla Higdem: Planlegging for folketalsnedgang. En kapitulasjon?14.30 – 14.45 Pause14.45 – 15.15.
Professor Sverre Herstad: Utvalgsrapportene i lys av nyere teori om regional utvikling15.15 – 15.45.
Dosent Emeritus Kristian Aasbrenn: Uttynningssamfunnet og nye skreppehandler-strategier. Regional tjenesteorganisering som tilpasningsstrategi til demografiske realiteter.15.45 - - Paneldebatt/Debatt