Language: NOR | ENG

Disputas: Ulrika Håkansson

Ulrika Håkansson disputerer for graden ph.d. i Festsalen i Gamlebygget på HINN i Lillehammer med avhandlingen «Hold meg i ditt sinn – foreldre-mentalisering og eksekutive funksjoner hos spedbarnsmødre med rusmiddelproblematikk».

Prøveforelesning samme sted kl. 1015 over oppgitt tema.

Les mer om disputasen