Language: NOR | ENG

Turid Wangensteen disputerer

Turid Wangensteen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 11. juni 2020

  • Disputasen er i Auditorium A, HINN Lillehammer og strømmes på Zoom ( lenke her, passord 91 27 40 )
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emne: «Redegjør for og diskuter ulike modeller for samtaler med utsatte barn og deres foreldre».
  • Disputas fra kl. 12.15
  • Påmelding er påkrevd, se informasjon under. 

Tittelen på avhandlingen er «Når stigma og skam står i veien for at barn som har foreldre med rusmiddelavhengighet får beskyttelse og meningsskapende samtaler».

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Elisabeth Näsman (professor emerita, Uppsala Universitet), andreopponent Ottar Ness (professor, NTNU) og Henning Pettersen, (førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet).

Hovedveileder: Førsteamanuensis Astrid Dagmar Halsa. Medveileder: Professor Jørgen Gustav Bramness.