Language: NOR | ENG

Turid Wangensteen disputerer

Turid Wangensteen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet 11. juni 2020

  • Disputasen er i Festsalen i Gamlebygget, HINN Lillehammer
  • Prøveforelesningen starter kl. 10.15. Emne kommer senere
  • Disputas fra kl. 12.15

Tittelen på avhandlingen er «Når stigma og skam står i veien for at barn som har foreldre med rusmiddelavhengighet får beskyttelse og meningsskapende samtaler».

  • Dersom nasjonale restriksjoner vedvarer grunnet korona-epidemien, vil publikum kunne følge disputasen via streaming.

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Elisabeth Näsman (professor emerita, Uppsala Universitet), andreopponent Ottar Ness (professor, NTNU) og Henning Pettersen, (førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet).

Hovedveileder: Førsteamanuensis Astrid Dagmar Halsa. Medveileder: Professor Jørgen Gustav Bramness.