Language: NOR | ENG

Tove Sommervold disputerer

Tove Sommervold forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet  Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet 26. august 2020.

Avhandlingens tittel er " Litterære lesemåter i ungdomsskolens litteraturundervisning. En studie av møter mellom ungdomslesere og bildebøker."

  • Sted: Auditorium 3, studiested Hamar
  • Prøveforelesning klokken 10.15. Emne er "bildebokens plass i ungdomsskolen- estetiske og litteraturdidaktiske perspektiver. Disputas fra kl. 12.15.

Disputasen kan følges digitalt her via Zoom. 

Passord: 077837

Disputasleder : Professor Susan Lee Nacey.

Bedømmelseskomité:

  • Docent Olle Widhe, Göteborgs universitet
  • Professor Jon Kristian Smidt, NTNU
  • Førsteamanuensis emeritus Eva-Marie Syversen, HINN

Sommervolds veiledere har vært professor Lise Iversen Kulbrandstad (hovedveileder) og Christina Olin-Scheller, Karlstads universitet (medveileder).