Language: NOR | ENG

Svein Erik Nordhagen disputerer

Svein Erik Nordhagen forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Ph.d.-programmet Barn og unges deltagelse og kompetanseutvikling (BUK) på Storhove i Lillehammer ved Høgskolen i Innlandet den 28. august.

Tittelen på avhandlingen er «Utdanning av ungdom gjennom idrett under et elitearrangement: En casestudie av Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer».

Prøveforelesningen er fra 10.15-11.00 med tittelen "Legitimering av toppidrett gjennom utdanning: fortid, nåtid og fremtid". Selve disputasen skjer fra 12.15-15.30, alt i auditorium G.

Det vil være mulig å følge disputasen digitalt på denne lenken. Passordet for å logge seg inn er : 780952. 

Bedømmelseskomiteen består av første opponent Anne Tjønndal (førsteamanuensis ved Nord Universitet), andre opponent Josef Fahlen (professor ved Umeå universitet) og komitéleder Eivind E. Skille (professor ved Høgskolen i Innlandet).

Hovedveileder er professor Jon Helge Lesjø (HINN), mens professor Dag Vidar Hanstad (Norges Idrettshøgskole) er medveileder.

Her kan du lese mer om disputasen.